Polska Liga Heroes 3
Login : Hasło : Autologowanie
Czy weźniesz udział w turnieju FiXów?
TAK
NIE

Do końca sezonu pozostało :

-754 dni.

shado obchodzi dzisiaj 27 urodziny. Wszystkiego najlepszego !
tadas obchodzi dzisiaj 28 urodziny. Wszystkiego najlepszego !
jutro obchodzi dzisiaj 26 urodziny. Wszystkiego najlepszego !
skiper20 obchodzi dzisiaj 22 urodziny. Wszystkiego najlepszego !
marcinkola obchodzi dzisiaj 38 urodziny. Wszystkiego najlepszego !
Piotrek83 dołączył do nas 9 lat temu.
Gandalf dołączył do nas 8 lat temu.
maczete dołączył do nas 7 lat temu.
mariusz23 dołączył do nas 5 lat temu.
Prima dołączył do nas 5 lat temu.
sebax120222 dołączył do nas 4 lata temu.

Gdy feniks w danej rundzie nie będzie atakował gdyż naciśniemy klepsydrę(wait-czekanie), a następnie nasz feniks zostanie zabity ale powstanie z popiołów to czy w tej rundzie będzie się ruszał? A gdy na początku rundy nasz feniks zostanie zabity przez szybszą jednostkę to czy odrodzony z popiołów feniks będzie miał w tej rundzie ruch?

Dragonthan
: W obu przypadkach feniks traci ruch w danej rundzie.Regulamin

1. FMG (Fight Missplaced Guards)
Przymus walki ze strażnikami przejść do kolejnych stref, dostępu do minerałów (np. leżących obok wiatraku/banku itp) i artefaktów, mimo iż przejście i dostęp obok jest możliwy.
Zobacz uwagi:
- jeśli na przejściu jest więcej niż jeden strażnik, wystarczy pokonać dowolnego z nich;
- jeśli między strefami jest kilka przejść to każde przejście jest traktowane osobno z koniecznością walki ze strażnikiem;
- jeśli przez błąd generatora na przejściu do kolejnej strefy nie ma strażnika lub jest słabszy to nie można przejść;
- jeśli przeciwnik pokonał strażnika strefy, przeszedł do kolejnej strefy, my także możemy przejść tamtędy bez walki;
- jeśli strażnicy kopalni bronią tylko kopalnię, można zbierać surowce leżące obok;
- nie wolno najpierw wziąć np. puszkę Pandory, a potem walczyć z jej strażnikiem;
- korzystanie z DD/Fly nie zwalnia od zasady FMG (najpierw musimy pokonać strażnika)

2. No first day (red) rush
Gracz czerwony (wcześniejszy) nie może pierwszego dnia tygodnia oddziaływać wojskiem z nowego tygodnia na jednostki lub oflagowane lokacje przeciwnika niebieskiego (następnego).
Zobacz uwagi:
- nie można blokować nowym wojskiem przejść uniemożliwiających dostarczenie wojska przeciwnikowi;
- jeśli dzięki nowemu wojsku przebiliśmy się do przeciwnika to nie możemy zajmować jakichkolwiek jego lokacji;
- jednostki od nowych herosów nie są nowym wojskiem.

3. No Hit & Run
Atakujący bohater nie może uciec/poddać się w pierwszej rundzie walki, jeżeli użył magii. Broniącego się bohatera to ograniczenie nie dotyczy.

4. No Joiners
Nie można przyłączać jednostek neutralnych. Nie dotyczy jednostek z puszki Pandory.

5. Necropolis
Nekromancji używamy (każdym bohaterem) tylko do wyrównania strat. Liczba szkieletów (lub innych jednostek zdobytych dzięki nekromancji) musi się zgadzać z końcem każdego dnia.
Zobacz uwagi:
Startujący Nekropolią nie może stawiać budynków z jednostkami w kolejnych Nekropoliach (nie dotyczy cytadeli, zamku) na mapach typu random Balance/PC (nie dotyczy drugiej), Panic oraz Blockbuster.

6. Dwellings
Można korzystać tylko z jednego siedliska 7 lvl każdej rasy. Nie dotyczy siedlisk przeciwnika.

7. No bank upgrades
Nie wolno ulepszać jednostek zdobytych w konserwatorium gryfów i rojowisku oślizgów.

8. Scrolls 4-5 lvl.
Dozwolone jest korzystanie ze zwojów 4-5 lvl po uzyskaniu odpowiadającego zwojowi poziomu gildii magów i mądrości.

9. Game bugs
Nie wolno korzystać z błędów gry.
Zobacz uwagi:
- redukowanie wojsk neutralnych - dozwolone raz uciec/poddać/zginąć na nieulepszonych strażnikach posiadających jednostki ulepszone (strażnicy stref, artefaktów, utopii, puszek Pandory);
- zabronione korzystać z błędu w budynku sprzedawca artefaktów, który umożliwia wykupywanie artefaktów za surowce przeciwnika;
- nie można używać Ghost Hero - bohatera bez jednostek;
- nie wolno sprzedawać artefaktów po zawyżonej cenie;
- zabronione podglądanie umiejętności i czarów bohaterów przeciwnika.
Wyjątki: sprawdzanie ilości, zarobków i rodzajów miast, garnizonów miast, a także budynków i ilości jednostek, które przeciwnik jest w stanie kupić.

10. Weeks/Months creatures events
Gracz może zażądać wczytania autozapisu, jeśli wystąpi podwójny lub +5 przyrost jednostek 6-7lvl.

11. Restart
Gracz może zażądać 2 restartów (1x111+1x113): 1 w pierwszy dzień gry oraz 2 najpóźniej trzeciego dnia 1 tygodnia.
Zobacz uwagi:
Natychmiastowy restart, gdy jest piaszczysta droga (Dirt Road), gdy startowy bohater nie ma 1 poziomu, gdy startowe miasto nie ma fortu lub startujemy z więcej niż 1 miastem.

12. Pat situation
Gdy obaj gracze w bitwie nie dążą do starcia to unikający walki musi ucieć/poddać się. Gdy np. 1smok ucieka przed 100golemami, zawsze unikający walki (tutaj smok) musi ucieć/poddać się.

13. DD, Fly
Wrota wymiarów i lot używamy każdym bohaterem raz dziennie oraz nie można dzięki nim przekroczyć strefy.

 

Pliki, które umieszczamy w katalogu Heroes III\Data

ArTraits
W pliku jest wszystko o artefaktach. Zmiany: na mapie nie występują artefakty nekromancji, nawigacji, dyplomacji, sokolego wzroku, skrzydła anioła, buty lewitacji. Ceny wymienionych artefaktów zmniejszone o połowę. Arty +5% i +10% odporności: major(3lv)->minor(2lv), sakwa +1000gold: relic->major, buty +do ruchu: minor->major.
CrAnim
Zawiera czas ruchu jednostek. Dzięki zmianom wartości znacznie przyśpiesza ruchy jednostek w bitwie (a co za tym idzie skraca czas tury i gry).
CrBanks
Zawiera wszelkie informacje dotyczące banków, czyli lokacji, w których uzyskujemy nagrodę za pokonanie jednostek w środku. Uwzględnia zmiany z ostatniego oficjalnego patcha, których nie ma tylko w polskiej wersji Heroes 3: ilość gryfów w konserwatoriach 40/60/80/100 → 50/100/150/200, a nagroda w aniołach 2/3/4/5 → 1/2/3/4. Wprowadzona dodatkowa zmiana: nagroda z naga bank w klejnotach zamiast siarki, gdyż jest to zwykła pomyłka twórców.
CrTraits
Zawiera wszelkie informacje odnośnie jednostek. Uwzględnia zmiany z ostatniego oficjalnego patcha do Heroes III SoD (obrażenia ulepszonych jaszczurów 2-3->2-5, podobne zmiany w lochach i inferno, koszt archaniołów), których nie ma tylko w polskim wydaniu gry.
HcTraits
Plik zawierający info o bohaterach. Z tym egzemplarzem szansa trafienia nekromancji, dyplomacji, nawigacji i sokolego wzroku przy zdobywaniu poziomu wynosi 0.
HoTraits
Zmiany ilości jednostek przy zakupionym herosie: impy (chowańce) 15-25->25-30 (tylko pierwszy slot), gogi i łucznicy 4-7->5-7 (tylko drugi slot).
Objects
Zawiera spis i występowanie lokacji w grze. Tutaj względem oryginału zostały kompletnie usunięte obeliski, kartograf, fort na wzgórzu; dodano losowanie krypt na lawie, terenie twierdzy i w podziemiach.
SpTraits
Plik zawierający wszelkie informacje o zaklęciach. Zmiany względem oryginału: w mieście nie pojawi się czar spacer po wodzie, zniszczenie i przywołanie okrętu; magiczne zwierciadło 3poziom.

 

According to these rules we play templates: Jebus, panic, 2sm4d3 and others.
1. FMG (Fight Missplaced Guards)
Players have to fight guards (neutrals) of zones connections, minerals (i.e. lying next to a windmill/bank) and artifacts, even if it is possible to avoid guard.
See notes:
- if zone connection has more guards, it is enough to fight one of them;
- if there are more connections to next zone, each connection must be treated separately with necessity to fight the guard;
- if the opponent defeated a zone guard the player is free to pass as well;
- if there is random map generator bug and there is no guard to another zone or is weaker it is not allowed to go through;
- if neutrals guard a mine only, the player is allowed to take resources lying around;
- players are not allowed to take the treasure first and then fight the neutrals;
- player using DD/Fly has to respect FMG rule (first fight guard and then enter zone or take treasure);

2. No first day (red) rush
In the first day of a week, red (previous) player is not allowed to use units from new week against any units or flagged locations of blue (next) player.
See notes:
- red (previous) player cannot block any passages with the units from new week to stop blue (next) player delivering units from new week;
- if red (previous) player defeated guard to blue (next) player zone using units from new week is not allowed to take any flagged locations;
- units from new heroes are not new army;

3. No Hit & Run
The attacking character has no right to withdraw in the first round of a bout if he used any magic.

4. No joiners
It is forbidden to join any neutral units. Not refer to units from Pandora's Box.

5. Necropolis
Necromancy use only to compensate losses. The number of skeletons (or any other units from necromancy skill) must match at the end of each day.
See notes:
Player with Necropolis cannot build creature dwellings in other Necropolis (not include citadel, castle) on random maps Panic and Balance (PC) templates, and on fixed map named Blockbuster.

6. Conflux
It is allowed to recruit only half (rounded up) firebirds/phoenixes. Limit also refers to dwelling.

7. Dwellings
Player may use only one 7 lvl dwelling. Doesn't applies to enemy's dwellings.

8. No bank upgrades
It is forbidden to upgrade units from griffin conservatories or dragonfly hives.

9. Scrolls 4-5 lvl
Using 4-5lvl scrolls is allowed for hereos that have an adequate level of wisdom and mage guild.

10. Game bugs
It is not allowed to use game bugs.
See notes:
Not allowed to:
- reduce neutral armies - allowed to retreat/surrender/lose one time attacking non-upgraded guards with upgraded stack inside (zone, Utopias and Pandora's Boxes guards);
- use Artifact Merchants bug, which enables a player to recruit units for the opponent's resources;
- use Ghost Hero - a hero without units
- sell artifacts above their value;
- check skills and spells of enemy heroes.
Exceptions: watching quantity, earnings and garrison of enemy towns and the number of units that your opponent is able to buy.

11. Weeks/Months creatures events
Player can claim to load autosave if appears double or +5 population of 6-7lv units.

12. Restart
Players can take 2 restarts (1x111+1x113): 1 in first day and 2 not later than third day of 1 week.
See notes:
Immediate restart if there is Dirt Road, if starting hero isn’t 1 lvl, if starting town has no fort or player starts with more than 1 town.

13. Hill Fort, Cartographer, Grail – removed from the map with file objects.txt
Not allowed to use Hill Fort, Cartographer and Grail.
We play with file – objects.txt  – reduces unwilling blocks from map by removing unnecessary objects (i.e. removes obelisks, Fort, Cartographer, Tents) and adds possibility to generate Crypts on Lava, Rough and Subterranean.


14. Pat situation
If both players aren't going to finish battle then attacker must flee/surrender. If i.e. 100 golems can't kill 1 ghost dragon which flies away, always player avoiding clash (here dragon) must flee/surrender.

 

15. DD, Fly

Dimension Door and fly use only one for a day (for each hero) and we can't cross any zone using these spells.

 

Different rules we have to PC2.

PC2 is a Polish balance:

No necro,

No dwelling – removed from the map with file objects.txt
Conservatory Gryphon: you will
not get angels – crbanks.txt
about 1lvl - 3000 gold + 6 wood and 6 stone
about 2lvl - 7000 gold + 8 wood and 8 stone
about 3lvl - 10000 gold + 11 wood and 11 stone + 1 treasure
about 4lvl - 13000 gold + 15 wood and 15 stone + 1 minor
Dragonflies hives: you will not get wyverns
about 1lvl - 2500 gold + 4 wood
about 2lvl - 3000 gold + 6 wood + 1 treasure
about 3lvl - 3500 gold + 8 wood + 1 minor
about 4lvl - 4500 gold + 12 wood + 1 major

 

We play with file – objects.txt  – reduces unwilling blocks from map by removing unnecessary objects (i.e. removes obelisks, Trading post, Fort, Cartographer, Tents).

sptraits.txt - includes all informations about spells. Changes: in town guild there is no dd, fly, tp, waterwalk, scuttle and summon boat; magic mirror is now 3lv spell.

Aktualnie na stronie przebywają : brak zalogowanych, oraz 9 niezalogowanych użytkowników.
Dzisiaj na stronie byli : oraz 337 niezalogowanych użytkowników.
Ostatnie typowania graczy
Łącznie w 0 zakładach postawione jest 0 sztuk złota !!
Wygrane zakłady - 0 (0 złota), przegrane zakłady - 0 (0 złota)
Ostatnie dostępne zakłady
Przejdz do zakładów!
Zobacz historię zakładów!
[2018-01-18 20:35:49] Grunthor : Link z unikalnymi zdjęciami jednostek h3 z mojej kolekcji dostępny tylko do końca lutego. Warto mieć jako pamiątka. http://michaelpeter.republika.pl/jednostki.rar

Wybierz styl :

World of Heroes - Polska Liga Heroes of Might and Magic 3.

Tawerna - 100% Heroes of Might and Magic. Liga Heroes 3 Tajemnice Antagarichu :: Heroes of Might & Magic 1,2,3,4,5,6 Forum Liga Heroes 5 Akademia Wojny - portal Heroes of Might and Magic 3 Kroniki Heroes - Wortal Informacyjny Serce Ashan
Aw Logojb Centrum_h3 Tajemnice